Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

VERIG LENDING

VERIG LENDING là nền tảng kết nối trực tiếp giữa những người cần đầu tư và những người đầu tư mà không cần tổ chức tài chính trung gian. Đây là một trong những sản phẩm của công ty Verig – thành viên của tập đoàn Kim Nam. Chúng tôi sẽ mang đến sản phẩm với chất lượng tốt nhất cho khách hàng, đặc biệt là những doanh nghiệp SMEs Việt Nam. 

 VERIG LENGDING là gì?

VERIG™ Lending là ra đời nhằm giải quyêt nút thắt về vốn cho các doanh nghiệp SMEs. Với sứ mệnh: “Thành phố thông mình, phát triển doanh nghiệp Việt”, chúng tôi luôn mang đến một chính sách đãi ngộ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ

 Điều này giúp tạo ra một kênh huy động vốn mới cho các Doanh nghiệp và Hộ kinh doanh và đồng thời giúp các Nhà đầu tư có được một kênh đầu tư mới, hiệu quả. VERIG™ Lending là giải pháp P2P Lending được sử dụng trên nền tảng công nghệ VERIG™ Platform

Nguyên tắc kết nối đầu tư của Verig Lending

Những ai có thể sử dụng VERIG LENDING?

– Doanh nghiệp của bạn đang muốn gọi vốn đầu tư.

– Bạn muốn đầu tư vốn với lãi xuất hấp dẫn mà không bị tác động bởi thị trường.

– Các doanh nghiệp SMEs gặp khó khăn về vốn..

>>> Bạn đọc tham khảo hướng dẫn cách đăng kí nhà đầu tư tại: https://drive.google.com/file/d/1_p7WB3cUC1l2KpDuVB5wUqBjBbHCyrI_/view

>>> Bạn đọc tham khảo thao tác để trở thành bên vay tại: https://drive.google.com/file/d/10f2EGAeSHP_3Z5ibw4_jVHUyOUpxy8Fp/view