Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

VERIG LENDING thời kỳ COVID-19

VERIG LENDING trong thời kỳ COVID-19

Nền tảng VERIG Lengding sẽ được ra mắt trong hội nghị ngày 28/03/2020 tại Hà Nội. VERIG Lengding Giải pháp tổng thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh – Tìm cơ hội mới (Kỷ nguyên số) thời COVID

Bám sát chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cổ Phần Đầu tư Doanh nhân VERCO (VERIG) trực thuộcTập đoàn Kim Nam quyết tâm đưa ra các giải pháp hữu hiệu để đề xuất trong hội nghị “Áp dụng nền tảng số cho SMEs bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối vốn – Thời COVID19”.

Link tham gia mô hình: Tại đây

Công ty Cổ phần Đầu tư Doanh nhân VERCO (VERIG) trong Hội nghị tổ chức ngày 28/3/2020 sẽ cung cấp nền tảng (VERIG LENDING) cho các doanh nghiệp SME trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối nguồn vốn hướng tới chuyển đổi số. và và nền tảng số miễn phí đến hết 31/12/2020

———————-
Link chi tiết: http://bit.ly/3aXdohd
——————————
THỜI ĐẠI DỊCH COVID-19 GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG CHO NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
–   Chính phủ cùng các Cơ quan Quản lý Nhà nước đang liên tục có các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp:
–  Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử
–   Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp
–  Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu
–  Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không
–  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

Hội nghị “Áp dụng nền tảng số cho SMEs bình ổn hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối vốn – Thời COVID19” được cấp bách tổ chức sau khi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị gồm có 3 phiên:

Phiên 1: VINASME cùng Doanh nghiệp Hội Viên Hiến Kế
Hiến kế từ phía cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa để cải thiện môi trường kinh doanh và giảm thiểu sự ảnh hưởng của đại dịch tới hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phiên 2: Giải pháp tổng thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh – Tìm cơ hội mới (Kỷ nguyên số) thời COVID
◾ Giải pháp 1: Cấp bách chuyển đối số hoạt động sản xuất kinh doanh
◾ Giải pháp 2: Triển khai VERIG LENDING
◾ Giải pháp 3: Kết nối cộng đồng doanh nghiệp/doanh nhân số
◾ Giải pháp 4: Doanh nghiệp SMEs chống dịch như chống giặc – Chia sẻ nguồn lực (tài chính, vật chất, giải pháp) từ các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều vì dịch covid 19, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam.

Phiên 3: Phát biểu bế mạc của Chủ tịch VINASME & Lễ ký kết tài trợ “Doanh nhân tương hỗ” – Chống dịch như chống giặc.
Hội nghị mang lại những ý nghĩa vô cùng to lớn:
– Phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đồng hành tháo gỡ khó khăn cho SMEs nói riêng và doanh nghiệp nói chung.
–  Đưa ra nền tảng số miễn phí (VERCO24, VERIG LENDING) cho SMEs trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kết nối nguồn vốn hướng tới chuyển đổi số
– Cho SME áp dụng ngay để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh từ xa, kêu gọi kết nối vốn cộng đồng và chia sẻ trong thời kỳ khó khăn. Qua đó dần hình thành chuyển đổi số cho cộng đồng SME, đặt nền tảng xây dựng Cộng đồng doanh nhân SMEs số.
– Thể hiện tinh thần, trách nhiệm xã hội của doanh nhân – “Lá lành đùm lá rách, chống dịch như chống giặc”.