Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

VERIG đồng hành cùng Hội nghị: “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19″ 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, được tổ chức vào ngày 10/04/2020, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Về vấn đề chỉ đạo, điều hành, phải thay đổi cách làm, quyết liệt hơn, đó là cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. 

Dựa trên tinh thần đó cùng với nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) cùng Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam quyết định Tổ chức:

Hội nghị “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19″. 

Trong đó, VERIG vinh dự khi tham dự Hội nghị với tư cách doanh nghiệp đại diện hoạt động trong lĩnh vực tài chính xã hội phi ngân hàng, cung cấp nền tảng VERIG™ Platform giải quyết các vấn đề lớn hiện nay cho cộng đồng doanh nghiệp SMEs. 

VERIG™ Ecosystem – Hệ sinh thái VERIG™ được xây dựng trên nền tảng công nghệ VERIG™ Platform cho phép kết nối và chia sẻ các nguồn lực, tạo chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị trong cộng đồng doanh nghiệp SMEs: 

  1. Sáng lập bởi cộng đồng doanh nhân VERCO
  2. Hoạt động chính thống được bảo trợ bởi hiệp hội VINASME
  3. Áp dụng công nghệ cao (Blockchain, AI…) xây dựng VERIG™ Platform trở thành thành phố thông minh cho cộng đồng SME
  4. VERIG™ Platform là mô hình công ty tài chính xã hội phi ngân hàng hoạt động trên nền tảng công nghệ cao đầu tiên ở Việt Nam “Make in Việt Nam”

Ý nghĩa của hội nghị đối với doanh nghiệp SMEs Việt Nam

  • Tham vấn giải pháp đưa Chính phủ điện tử gần hơn tới cộng đồng doanh nghiệp SMEs
  • Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) nói riêng và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ nói chung trong công tác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp SMEs vượt qua đại dịch Covid-19
  • Tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng nội tiêu và toàn cầu nhằm ứng phó với sự gián đoạn của chuỗi giá trị do dịch bệnh COVID-19 gây ra
  • Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội doanh nghiệp khắp cả nước cùng các Cơ quan chức năng hiến kế cải cách thủ tục hành chính
  • Sau hội nghị, Ban tổ chức tổng hợp kế sách/giải pháp và báo cáo trực tiếp tới Chính phủ. Qua đó góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giúp các ngành hàng, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục và từ đó, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bứt phá.
  • Bên cạnh đó, ngoài việc chờ đợi những sự kiện như thế này, thì các doanh nghiệp nên chủ động trên chính cuộc đời của mình bằng việc chúng ta phải thực sự nhảy vào cuộc, áp dụng nền tảng số vào hoạt động kinh doanh sản xuất, phải cải cách chính tư duy làm việc truyền thống của mình, chuyển đổi số và hướng tới mô hình kinh doanh toàn cầu. 

Chỉ có thay đổi tư duy và áp dụng nền tảng số theo tư duy mô hình kinh doanh toàn cầu thì cộng đồng doanh nghiệp nói chung mới có thể tồn tại được trong thời đại kỷ nguyên số này. 

Hãy bắt tay ngay vào việc số hoá quản trị, tham gia các chương trình của Chính phủ để nắm bắt những chính sách, cơ hội thay đổi hoạt động sản xuất của mình.