Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Về chúng tôi

Giới thiệu VERIG™

– VERIG™ do Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Việt (VERCO) thành lập với mục tiêu giải quyết nút thắt về tài chính và quản trị cho cộng đồng nhỏ và vừa, xây dựng cộng đồng  kết nối chặt chẽ, chia sẻ mọi nguồn lực giữa các doanh nghiệp

– VERIG™ là công ty tài chính số, là cổng App ứng dụng được viết trên nền tảng 4.0 là big data, AI và áp dụng công nghệ bảo mật giao dịch blockchain, QR Code… giúp cho mọi hoạt động được minh bạch.

– Các doanh nghiệp tham gia vào đây sẽ minh bạch được dòng tiền minh bạch trên nền tảng số 4.0 theo cơ chế: các Doanh nghiệp được đánh giá và minh bạch được dòng tiền, từ đó các công ty trong chuỗi sẽ chia sẻ dòng vốn (Sharing Capital), cho vay ngang hàng, thông qua nền tảng app VERIG™ đánh giá hiệu quả các thương vụ đảm bảo an toàn mọi giao dịch. VERIG™ đáp ứng nhu cầu bổ sung kết nối nguồn tài chính ngắn hạn và trung dài hạn cho các doanh nghiệp.

VERIG™ là đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng VERIG Platform giải quyết các vấn đề lớn hiện nay cho công đồng doanh nghiệp SMEs.

  1. Ứng dụng công nghệ để MINH BẠCH & AN TOÀN trong các giao dịch
  2. Mạng lưới VERIG™ (cổ đông) là cộng đồng tri thức
  3. Định giá và đo lường giá trị doanh nghiệp theo thời gian thực (Real –time)
  4. Tạo ra các CONTACT SPHERE và POWER TEAM

Trở thành thành viên VERIG™. Mô hình doanh nghiệp xã hội. Nơi giúp các doanh nghiệp thành viên phát triển Chuỗi giá trị – chuỗi cung ứng và xây dựng doanh nghiệp Việt thành công và bền vững.