Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Vấn đề thẩm định tín dụng trong nền tảng P2P Lending

Ngân hàng truyền thống cần xây dựng rất nhiều tiêu chí khoa học chặt chẽ (như bộ tiêu chí về tài chính, bộ tiêu chí phi tài chính, …) để đánh giá khách hàng và các khoản vay trước khi quyết định cho vay. Nếu thước đo tín dụng đó không đủ độ tin cậy sẽ vô cùng nguy hiểm đối với một hệ thống tín dụng.

Vấn đề thẩm định trong nền tảng P2P Lending

Hãy tưởng tượng một ngân hàng có hệ thống thẩm định tín dụng hoạt động không hiệu quả, dẫn tới quyết định cho vay sai lầm (cho các khách hàng không đủ tiêu chuẩn vay, giải ngân cho các khoản vay rủi ro cao, …) dẫn tới tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh chóng, và có thể làm sụp đổ cả hệ thống tín dụng. Vì vậy Thẩm định tín dụng hay đánh giá mức độ rủi ro cho một khoản vay luôn luôn là vấn đề cốt lõi của bất kì một hệ thống tín dụng nào. Vậy làm như thế nào để hệ thống thẩm định tín dụng nền tảng P2P Lending được đảm bảo an toàn tốt nhất?

Vấn đề thẩm định tín dụng trong nền tảng P2P Lending

Các nền tảng P2P Lending hiện nay trên thế giới thẩm định bằng các giải pháp:

Thẩm định bằng các bộ tiêu chí

Tương tự như ngân hàng, nền tảng P2P Lending cũng đưa ra các tiêu chí thường được gọi là Score Card (thẻ chấm điểm) để đánh giá các khoản vay. Mức độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào bộ tiêu chí. Tuy nhiên các nền tảng P2P Lending thẩm định trực tuyến chủ yếu dựa trên các thông tin cho khách hàng cung cấp, không gặp trực tiếp khách hàng. Vì vậy việc làm sao để xác minh các thông tin của khách hàng là một vấn đề cốt lõi của các nền tảng P2P Lending hiện nay.

Thẩm định bằng các bộ tiêu chí

Thẩm định bằng lịch sử giao dịch trên nền tảng

Điểm mạnh của một nền tảng công nghệ là có thể theo dõi lịch sử giao dịch của từng khách hàng một cách dễ dành và chính xác. Vì vậy nền tảng có thể đánh giá mức độ tín nhiệm của mỗi khách hàng qua lịch sử giao dịch trên nền tảng. Một khách hàng luôn luôn đúng hẹn, thực hiện đúng theo thỏa thuận thì chắc chắn sẽ là một khách hàng đáng tin cậy.

Thẩm định bằng lịch sử giao dịch trên nền tảng

Thẩm định bằng việc tham vấn thông tin xếp hạng của một tổ chức tín dụng chuyên nghiệp

Việc đưa ra đánh giá tín dụng chính xác đòi hỏi nhiều chuyên môn sâu về nghiệp vụ tín dụng, và nguồn dữ liệu lớn đáng tin cậy. Đó là một trở ngại lớn đối với các nền tảng P2P Lending, đặc biệt của các startup trong lĩnh vực này. Vì vậy nếu có thể hợp tác với các doanh nghiệp/tổ chức chuyên cung cấp  xếp hạng tín dụng của khách hàng sẽ là một giải pháp tuyệt vời của nền tảng P2P Lending, đặc biệt đối với các startup.

Nhiều điểThẩm định bằng việc tham vấn thông tin xếp hạng của một tổ chức tín dụng chuyên nghiệpm kết nối tiềm năng

Thẩm định dựa trên dữ liệu lớn

Ngày nay, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học xử lý dữ liệu lớn (Big data) cho phép thực hiện thu thập sau đó phân tích xử lý một lượng lớn dữ liệu. Chúng ta hãy tưởng tượng, khi nền tảng P2P Lending có thể thu thập toàn bộ thông tin của một khách hàng từ việc thanh toán các hóa đơn điện, nước hàng ngày đến các hoạt động mua sắm và chi tiêu hàng ngày, … . Nền tảng P2P Lending sẽ có một nguồn thông tin khổng lồ và trung thực về khách hàng, dựa trên những nguồn thông tin trung thực và nhiều chiều đó, nền tảng có thể phân tích và đưa ra đánh giá toàn diện và chính xác về khách hàng. Chẳng hạn một khách hàng luôn luôn trả các hóa đơn đúng hẹn thì chắc chắn sẽ đáng tin về tín dụng, một khách hàng thường xuyên chi tiêu các khoản mua sắm lớn chứng tỏ đó là khách hàng có nguồn cung tài chính ổn định và đáng tin cậy, ….