Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

tiếp cận vốn

Đề xuất ban hành cơ chế Sandbox – Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận Vốn trên hệ thống Fintech

Jun 08, 2020
Ngày 26/05/2020  Hội nghị “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19" đã diễn ra vô cùng sôi nổi với các ý kiến của các chuyên gia kinh tế, đại diện các tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, đề xuất ban hành cơ chế Sandbox đã tạo Cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận Vốn trên hệ thống Fintech.