Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

SMEs

05 lĩnh vực bùng nổ trong cách mạng 4.0

Aug 13, 2020
Những xu hướng công nghệ đỉnh cao của thời đại cách mạng công nghệ 4.0 đã dẫn đến sự bùng nổ trong hầu hết các...

3 LÝ DO doanh nghiệp SMEs không tiếp cận được nguồn vốn từ định chế tài chính

Aug 12, 2020
Tại Việt Nam, SMEs chiếm tỷ trọng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều SMEs lại gặp...

VERIG đồng hành cùng Hội nghị: “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19″ 

Jun 08, 2020
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, được tổ chức vào ngày 10/04/2020, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Về vấn đề chỉ đạo, điều hành, phải thay đổi cách làm, quyết liệt hơn, đó là cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.