Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chuyển đổi số và Covid-19 đang thay đổi xu hướng mới việc làm như thế nào?

Sep 05, 2021
Cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra xu hướng mới về việc làm, khiến tính chất công việc ở cả...

SỐ HÓA DOANH NGHIỆP THỜI COVID – CHUYỂN ĐỔI SỐ HAY LÀ CHẾT?

Aug 28, 2020
Kỷ nguyên số đang thay đổi hoàn toàn hành vi của người tiêu dùng. Ở đó, doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích nghi hoặc...

VERIG đồng hành cùng Hội nghị: “Hiến kế cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh hậu Covid-19″ 

Jun 08, 2020
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, được tổ chức vào ngày 10/04/2020, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Về vấn đề chỉ đạo, điều hành, phải thay đổi cách làm, quyết liệt hơn, đó là cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.