Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

P2P lending là gì ?

P2P Lending là giải pháp kết nối trực tiếp giữa những người cần vốn và những người có vốn mà không cần tổ chức tài chính trung gian thông qua 1 nền tảng công nghệ giúp tối ưu hóa nguồn vốn và là 1 kênh đầu tư với tỷ suất lợi nhuận cao.

P2P lending là một thuật ngữ đang khá quen thuộc trong giới các hoạt động tài chính, Fintech. P2P lending là từ viết tắt của “Peer-to-peer lending” hay “Vay ngang hàng”. Nó được hiểu đơn giản là các cá nhân này (P) chỉ vay mượn trực tiếp (to) từ các cá nhân khác (P) dựa trên một nền tảng trực tuyến kết nối P – P.

lợi ích của cho vay ngang hàng đối với người vay và nhà đầu tư

Mô hình P2P Lending gồm có 4 loại:

  • Mô hình P2P Lending cơ bản
  • Mô hình P2P Lending chứng thực
  • Mô hình P2P Lending cam kết lợi nhuận
  • Mô hình bảng cân đối.

Mô hình vận hành của P2P Lending

Mô hình vận hành của P2P Lending