Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Nâng cao năng lực tài chính thời COVID-19 tại VERIG, Ưu đãi cho học viên VERCO

Hỗ trợ giúp Doanh nghiệp nâng cao kiến thức tài chính, kỹ năng xây dựng cộng đồng, giúp Doanh nghiệp có nguồn lực nhân sự ổn định, vượt qua những khó khăn trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh do Virus Corona và dự tính mất nhiều thời gian để có thể phục hồi
– Mức kết nối ƯU ĐÃI: 10%/năm đối với học viên Verco

ƯU ĐÃI LỚN TẠI VERIG
1. Khách hàng được cung cấp một hạn mức kết nối (Gói 1/Gói 2/Gói 3) theo Quy định tại Điều 3.2 chính sách này và sẽ được tùy ý sử dụng cho bất kỳ Khóa học nào của Verco tổ chức.
2. Trường hợp khóa học có giá trị nhỏ hơn hạn mức được VERIG kết nối: KH thanh toán tối thiểu 30% giá trị khóa học, VERIG kết nối và thanh toán 70% giá trị khóa học còn lại.
3. Hạn mức Giá trị kết nối còn lại nếu chưa sử dụng hết tiếp tục được sử dụng các khóa học khác miễn khách hàng đảm bảo điều kiện thanh toán tối thiểu 30% giá trị khóa học hoặc hơn (trong trường hợp giá trị hạn mức còn lại không đủ thanh toán 70% giá trị khóa học)

GÓI ÁP DỤNG VERIG

Gói 1: 20.000.000 VNĐ
Áp dụng cho cá nhân từ trên 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
– Khách hàng có thu nhập bình quân (chứng minh được) từ 05 triệu/tháng trở lên.

Gói 2: 30.000.000 VNĐ

– Khách hàng cá nhân từ trên 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
– Khách hàng có thu nhập bình quân (chứng minh được) từ 09 triệu/tháng trở lên.

Gói 3: 50.000.000
– Khách hàng cá nhân từ trên 18 tuổi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
– Khách hàng là chủ doanh nghiệp đang có/còn hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Tuổi đời của Doanh nghiệp từ 01 năm trở lên.

📌 Note: Áp dụng cho học Viên VERCO

VERCO – CUNG CẤP KHÓA HUẤN LUYỆN TÀI CHÍNH
Thời gian áp dụng: Từ ngày 19/03/2020 đến hết ngày 31/12/2020