Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Làm thế nào để trở thành Khách hàng vay vốn của VERIG ?

Để trở thành khách hàng vay vốn của VERIG™, Doanh nghiệp/cá nhân cần có những điều kiện sau:

  • Trở thành cổ đông của VERIG™
  • Tham gia các khóa huấn luyện chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp từ Verco.