Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Hội nghị Trung Ương tổng kết công tác tổ chức xây dựng VERIG™

Sáng 27/12/2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị Trung Ương tổng kết công tác tổ chức xây dựng VERIG™  năm 2019, định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đây là sự kiện thường niên rất quan trọng và ý nghĩa của Công ty cổ phần Đầu Tư Doanh Nhân VERCO (VERIG)

Thành phần tham dự hội nghị

  • Hội đồng Trung Ương: Chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị VERIG™
  • Ban điều hành: Giám đốc công nghệ, giám đốc nghiệp vụ, giám đốc chi nhánh, giám đốc tài chính
  • Khách mời tham dự: Ban cố vấn cấp cao

Nội dung chương trình

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Kim Hùng nhấn mạnh và tổng kết những kết quả mà công ty đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển công ty trong năm 2019, đồng thời cũng nêu ra những vấn đề tồn đọng của của VERIG™ để đưa ra những bài học kinh nghiệp trong hoạt động kinh doanh trong những năm tới.

Họp hội đồng quản trị Trị Trung Ương năm 2019

Trong cuộc họp mọi người đưa ra những ý kiến đóng góp, nhằm đưa ra những định hướng phát triển tốt nhất cho công ty. Hội nghị cũng  triển khai rõ ràng nhiệm vụ công tác định hướng chiến lược phát triển trọng tâm của Công ty cổ phần Đầu tư doanh nhân VERCO (VERIG) năm 2020. Với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới cùng khát vọng xây dựng VERIG™ mô hình doanh nghiệp xã hội hoá”.

Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ giải đáp thắc mắc của những thành viên hội đồng quản trị liên quan tới định hướng phát triển và những công việc cần thực hiện hoá trong năm 2020.

Hội nghị Trung Ương tổng kết công tác tổ chức xây dựng VERIG™  sẽ chốt hạ các chính sách và chiến lược kinh doanh năm 2020.