HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP

Giải quyết nút thắt nguồn vốn, đồng thời cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp thông qua hình thức Crowdfunding

Giới thiệu giải pháp SMEMONEY

SMEMONEY là nền tảng giúp giải quyết nút thắt về vốn dành cho doanh nghiệp. Đồng thời mở ra 1 kênh đầu tư an toàn, hiệu quả giúp tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi từ cộng đồng thông qua ứng dụng . Nhà đầu tư và doanh nghiệp có phương tiện, cơ sở để kết nối, hỗ trợ lẫn nhau tạo nên 1 cộng đồng doanh nghiệp hùng cường, vươn tầm thế giới,

Giao dịch SMEMONEY có thuận lợi gì ?

Giao dịch tại SMEMONEY có lợi ích gì ?

Đối tác

Đối tác dịch vụ viễn thông

Đối tác bảo mật

Dịch vụ thanh toán online, ví điện tử trực tuyến

Đối tác bảo hiểm Khoản huy động vốn

Bảo trợ pháp lý

Liên kết bảo hiểm