Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu về giải pháp nào cho DNNVV trong bối cảnh dịch bệnh