Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

CHIẾN LƯỢC VỐN CHO SMEs THEO TỪNG GIAI ĐOẠN

Nếu xem Doanh nghiệp giống như một cơ thể sống,  phát triển theo từng giai đoạn nhất định. Nguồn vốn chính là thức ăn, mỗi giai đoạn lại có những loại riêng, phù hợp với Doanh nghiệp tại thời điểm đó. 

Không định vị được Doanh nghiệp của mình ở giai đoạn nào, khả năng cao là sẽ lựa chọn sai nguồn vốn. Dẫn đến không thể huy động được hoặc huy động sai, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp.

Vậy làm sao để lựa chọn được nguồn vốn phù hợp?

Đầu tiên, cần phải hiểu rõ cơ cấu tài chính của Doanh nghiệp.

Khi khởi điểm, Doanh nghiệp bắt đầu phát sinh chi phí cố định (Fixed Cost – Đường màu xanh) như thuê mặt bằng, trả phí dịch vụ hàng tháng… Đây là chi phí gần như không đổi trong suốt quá trình kinh doanh.

Khi đi vào hoạt động, Doanh nghiệp bắt đầu phát sinh chi phí biến động (Variable Cost – Đường màu đỏ) như trả lương nhân viên, mua nguyên vật liệt, chi phí bán hàng… Tại mỗi thời điểm, chi phí này sẽ thay đổi tùy theo tình hình kinh doanh. Tuy nhiên có xu hướng tăng theo thời gian khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Tổng 2 loại trên chính là chi phí của Doanh nghiệp. (Đường màu đỏ)

Mặt khác, khi khởi sự, doanh thu bằng 0. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bắt đầu tạo ra doanh thu và tăng dần theo thời gian (Đường màu vàng).

Đến thời điểm doanh thu bằng chi phí, đây chính là điểm hòa vốn (Break Even Point). 

Doanh nghiệp cần xác định mình đang ở đâu trong bức tranh tài chính. Trước điểm hòa vốn, tại điểm hòa vốn hay sau điểm hòa vốn.

1. Khi trước điểm hòa vốn

Thời điểm này, doanh nghiệp không thể nói chuyện với ngân hàng, không thể phát hành trái phiếu mà nên làm việc với các quỹ đầu tư, các nguồn thân cận, các tổ chức tài chính phi ngân hàng.

Khi đó, doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn dài hạn và ít bị sức ép hoàn trả trong những năm đầu phát triển. 

Không có nhiều tài sản cố định để thế chấp vay vốn ngân hàng; kế hoạch kinh doanh và sử dụng vốn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần đến một kênh vốn linh động…

Ngoài ra các quỹ đầu tư còn hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và mở rộng mô hình kinh doanh. 

Trong thời đại 4.0, các quỹ đầu tư cũng dần số hóa thành các nền tảng tài chính P2P Lending, kết nối trực tiếp nhà đầu tư với SMEs. Bên cạnh đó là một hệ thống thẩm định tín dụng và công nghệ hỗ trợ phân tích đầu tư. Giúp quá trình gọi vốn diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

2. Tại điểm hòa vốn

Doanh nghiệp có thể bắt đầu làm việc với ngân hàng và nhận được các khoản vay ngắn hạn, dài hạn.

Cần chuẩn bị các hồ sơ vay vốn theo quy định của ngân hàng, thường là các thông tin pháp lý, báo cáo tài chính, lịch sử tín dụng không có nợ xấu, phương án kinh doanh khả thi, chứng minh nguồn tài chính đảm bảo cho việc trả nợ.

Và đặc biệt phải có tài sản thế chấp như Bất động sản, Phương tiện vận tải, Giấy tờ có giá, Máy móc thiết bị, Hàng hóa 

3. Sau điểm hòa vốn

Khi biên độ lợi nhuận đủ lớn và đều đặn. Doanh nghiệp có thể phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn cho mình theo quy định của Nhà nước.

Nghị định 163/2018/NĐ-CP

Nghị định 81/2020/NĐ-CP

Tóm lại, đầu tiên không phải là tiếp cận nguồn vốn nào mà là định vị doanh nghiệp ở giai đoạn nào. Khi đó tự khắc sẽ lựa chọn được nguồn vốn phù hợp.