Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Tư vấn - hỏi đáp

3 LÝ DO doanh nghiệp SMEs không tiếp cận được nguồn vốn từ định chế tài chính

Aug 12, 2020
Tại Việt Nam, SMEs chiếm tỷ trọng 97% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều SMEs lại gặp...

P2P lending là gì ?

Dec 06, 2019
P2P Lending là giải pháp kết nối trực tiếp giữa những người cần vốn và những người có vốn mà không cần tổ chức tài...

Làm thế nào để trở thành nhà đầu tư ?

Dec 06, 2019
Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp Không giới hạn khoản đầu tư

Làm thế nào để trở thành Khách hàng vay vốn của VERIG ?

Dec 04, 2019
Để trở thành khách hàng vay vốn của VERIG™, Doanh nghiệp/cá nhân cần có những điều kiện sau: Trở thành cổ đông của VERIG™ Tham...