Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Chính sách và điều khoản dịch vụ

CHÍNH SÁCH COOKIE

Mar 21, 2022
Verig Lending sử dụng cookie để: Tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch của bạn, bao gồm bằng cách ghi nhớ sở thích, vị trí,...

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Mar 21, 2022
Chính sách Quyền riêng tư của SMEFUND nhằm giúp Quý khách hiểu SMEFUND thu thập dữ liệu gì liên quan tới Quý khách, tại sao...

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG VERIG

Mar 21, 2022
I. Giới thiệu Công ty TNHH Verig Lending (“Verig Lending”) là một công ty công nghệ cung cấp nền tảng cho người dùng (bao gồm...