Tin tức

Lĩnh vực tài chính trong thời đại 4.0: Thời cơ và thách thức

Posted on 08/05/2021 By Admin

Tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong xu thế đó, sẽ tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt nhưng cũng là cơ hội để các tổ chức tài chính, kế toán, kiểm toán phát triển, tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ tài chính, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của đất nước.


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdientungaynay.vn%2Fgoc-nhin-chuyen-gia%2Fthoi-co-va-thach-thuc-cua-doanh-nghiep-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40&psig=AOvVaw00P1G3lE-dV6vD0UZ9v3tz&ust=1617691463310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjXgLvA5u8CFQAAAAAdAAAAABAJ 


1. Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ 4


Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất, kinh doanh. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xã hội truyền thông số đem đến cho các doanh nghiệp, công ty kiểm toán và các cơ sở đào tạo nhiều thách thức và yêu cầu đổi mới.


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftapchicongthuong.vn%2Fbai-viet%2Fnganh-tai-chinh-ngan-hang-trong-thoi-dai-cach-mang-cong-nghiep-40-67608.htm&psig=AOvVaw00P1G3lE-dV6vD0UZ9v3tz&ust=1617691463310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjXgLvA5u8CFQAAAAAdAAAAABAP 


Nhiều quốc gia phát triển đã có các chương trình cho riêng mình về sản xuất dựa trên những tiến bộ của khoa học và công nghệ. Tại Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được nhìn nhận như là một cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội. 


Đồng thời sẽ làm thay đổi hoàn toàn các kênh và phương thức huy động, phân phối vốn, phương thức tiếp cận vốn, tiếp cận các sản phẩm dịch vụ, dịch vụ, chính sách tài chính và công tác quản lý cho đối tượng quản lý mới được tạo ra từ các hệ thống kinh doanh số; nâng cao chất lượng quản lý kinh tế vĩ mô, cho phép theo dõi và thay đổi kế hoạch tài chính theo thời gian thực trên dữ liệu thực và dữ liệu lớn…


2. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực tài chính - kế toán


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnhandan.com.vn%2Fkinh-te%2Ffintech-xu-the-moi-cua-nganh-tai-chinh-hien-dai-378227%2F&psig=AOvVaw00P1G3lE-dV6vD0UZ9v3tz&ust=1617691463310000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjXgLvA5u8CFQAAAAAdAAAAABA4


Đối với lĩnh vực tài chính - ngân hàng


CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi hoàn toàn kênh phân phối và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống. Từ đó, đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải ứng dụng nhiều hơn công nghệ thông tin, kỹ thuật số để có thể tích hợp với nhiều sản phẩm dịch vụ phụ trợ nhằm làm hài lòng khách hàng. 


Với sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0, xu hướng “ngân hàng không giấy” sẽ trở nên phổ biến và từng bước làm giảm dần vai trò của các chi nhánh. Việc cạnh tranh thông qua mở rộng mạng lưới các chi nhánh ngân hàng sẽ dần chấm dứt, do chi phí hoạt động cao, thay vào đó là công nghệ ngân hàng hiện đại. Các ngân hàng sẽ phải thiết kế lại chi nhánh của mình để tối đa hóa trải nghiệm khách hàng. 


Đối với lĩnh vực kế toán


Các nghiên cứu trên thế giới mới đây đều chỉ ra rằng, CMCN 4.0 với các ứng dụng vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, việc phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới… sẽ mở ra cơ hội tốt cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận những phần mềm kế toán tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiết kiệm thời gian, nhân lực, tiếp cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế.


Điều quan trọng nhất là những tiến bộ từ cuộc CMCN 4.0 sẽ trở thành động lực giúp các cá nhân, DN, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán trong nước phát triển, nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. CMCN 4.0 tác động đến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực kế toán, khuyến khích các cá nhân nỗ lực học tập nâng cao trình độ khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ về kỹ thuật trong công tác chuyên môn.