Tin tức

D&B Rating - Giải pháp đánh giá sức mạnh tài chính và uy tín tín dụng của doanh nghiệp

Posted on 08/05/2021 By Admin

Ai cũng hiểu tài chính doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự tồn vong của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng tài chính doanh nghiệp đúng cách cần phải biết đánh giá sức mạnh tài chính của doanh nghiệp và mức độ uy tín tín dụng của doanh nghiệp.

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp là gì?

Tín dụng doanh nghiệp được hiểu chính là khoản vay của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như vận hành của doanh nghiệp. 

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp là thông qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp để đánh giá độ tin cậy, rủi ro tín dụng của doanh nghiệp đó, giúp cho các đối tác định đầu tư, nhà cung cấp cũng như đối thủ cạnh tranh ra được quyết định kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu rủi ro hợp tác kinh doanh. 

Từ việc nhận định khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ ngân hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác nhận sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đang ở mức độ nào Nếu doanh nghiệp được xếp hạng tín dụng tốt, đáng tin cậy thì luôn được ưu tiên trong các dự án đầu tư, hỗ trợ và kêu gọi đầu tư từ đối tác, khách hàng hay ngân hàng.

D&B Rating là gì?

D&B Rating là một phương pháp đánh giá sức khỏe tài chính tín dụng tổng thể rất uy tín danh cho doanh nghiệp thông qua các con số trong bản báo cáo tài chính do Dun & Bradstreet cung cấp.

D&B Rating là một phần trong hồ sơ doanh nghiệp D&B của một doanh nghiệp. Hồ sơ này thường phục vụ để người cho vay, nhà cung cấp và đối tác tiềm năng có thể dùng làm căn cứ và đánh giá mức độ uy tín doanh nghiệp đó từ đó giảm thiểu tối đa mức độ rủi ro khi hợp tác.

D&B Rating gồm 2 phần:

  • Chỉ số sức mạnh tài chính: phản ánh quy mô của doanh nghiệp dựa trên giá trị hoặc vốn chủ sở hữu; các doanh nghiệp đã cung cấp báo cáo tài chính cho D&B mới có số liệu này; xếp từ H đến 5A. 

Trong đó, chỉ số tài chính cấp cao nhất là 5A là các công ty có giá trị ròng trên 437 tỷ 432 triệu đồng. Cấp thấp nhất là H là các công ty có giá trị ròng chỉ dưới 26 triệu đồng.

  • Chỉ số rủi ro: thể hiện uy tín tín dụng của doanh nghiệp; được thu thập thường xuyên, bao gồm lịch sử thanh toán, thông tin tài chính, hồ sơ công khai, số năm hoạt động và các yếu tố khác; từ 1 đến không xác định.

Doanh nghiệp đáng tin cậy nhất có điểm 1. Công ty không có đủ thông tin để đánh giá sẽ xếp hạng ở mức Undetermined (Không xác định).

Tại sao cần D&B Rating khi đánh giá tín dụng doanh nghiệp?

Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp không thể tự bỏ tiền ra mua mà thường do 1 bên thứ 3 uy tín; dựa trên thông tin doanh nghiệp tự cung cấp (có kiểm chứng), hồ sơ công khai và thông tin liên quan khác về công ty. Qua đó, D&B là giải pháp lý tưởng để đánh giá tín dụng doanh nghiệp:

  • D&B Rating được tin tưởng và sử dụng trên toàn cầu để đánh giá uy tín tín dụng của doanh nghiệp. Có tới 90% công ty trong danh sách Fortune 500 toàn cầu là khách hàng.

  • D&B Rating cung cấp cái nhìn tổng thể về mức độ tín nhiệm của một doanh nghiệp cho người tiêu dùng, nhà cung cấp, đối tác.

  • D&B rating kết hợp quy mô của công ty và thông tin bảng cân đối kế toán để tạo ra xếp hạng tổng thể cho uy tín tín dụng của doanh nghiệp, giúp người xem nhanh chóng đánh giá quy mô công ty và đánh giá tín dụng doanh nghiệp 1 cách tổng thể, hiểu được tất cả thông tin trong báo cáo tín dụng kinh doanh bằng cách đưa ra dấu hiệu tổng thể về độ tin cậy của công ty.

Với những giá trị mà D&B Rating đem lại rất nhiều lợi ích và cơ hội đối với doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp đối tác, khi đánh giá được năng lực của doanh nghiệp  từ  D&B Rating sẽ đảm bảo được quyền lợi cũng như giảm thiểu tối đa những vấn đề rủi ro trong quá trình hợp tác, đầu tư.