Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Tại sao nên gọi vốn thông qua VERIG?

VERIG™ là đơn vị P2P lending đầu tiên thiết kết ra những gói sản phẩm dịch vụ tư vấn và kết nối tài chính để giải quyết nhu cầu về vốn TỨC THỜI cho doanh nghiệp đi vào đúng nhu cầu và những khó khăn của doanh nghiệp

VERIG™ không chỉ kết nối khoản vay, VERIG™ còn tư vấn các phương án kinh doanh và tài chính cho Doanh nghiệp.

– Gọi vốn thông qua Verig để kiến tạo cộng đồng và chuỗi cung ứng của riêng doanh nghiệp mình bằng hình thức hỗ trợ lẫn nhau.