Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Tại sao NÊN đầu tư thông qua VERIG

VERIG™ là mô hình cho vay ngang hàng trên nền tảng công nghệ cao đầu tiên mà tại đó các khách hàng vay tiền cũng chính là cổ đông của VERIG. Chính vì vậy VERIG mang đến 1 trải nghiệm đầu tư hoàn toàn khác biệt so với những mô hình P2P Lending khác, đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của bạn, đồng thời cũng nhận được những lợi thế rất lớn tại VERIG™.

Lý do lớn nhất để các nhà đầu tư nên lựa chọn thông qua VERIG™ vì chúng tôi “Đảm bảo nguồn đầu tư” cho bạn. Điều gì khiến cho VERIG làm được điều đó? Bởi vì 3 lý do sau:

  1. Chúng tôi biết khách hàng vay tiền là ai.

Người muốn tham gia vay vốn, Huy động vốn qua VERIG bắt buộc phải là thành viên của VERIG, đã được công ty xác thực thông tin pháp lý rõ ràng. VERIGsẽ thông qua hệ thống sàng lọc, kiểm soát chặt chẽ,… từ đó giúp nhà đầu tư có góc nhìn chính xác nhất về đối tác đầu tư. Đồng thời, VERIG cũng sẽ mặt nhà đầu tư đôn đốc, thu hồi vốn gốc và lợi tức đúng kỳ hạn. Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục, biện pháp pháp lý cần thiết khi xử lý thu hồi nợ. từ đó có thể giảm rủi do đến mức tối đa, đồng thời, nhà đầu tư cũng đa dạng hóa được các danh mục đầu tư khác nhau.

Verig biết khách hàng vay tiền là ai.

2. Khách hàng vay tiền đều được trải qua các khóa huấn luyện về tài chính và năng lực quản trị từ VERCO

Hệ thống Platform của VERIG luôn đề cao lợi ích của các nhà đầu tư lên hàng đầu, đồng thời cũng đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất để tất cả khách hàng vay vốn của các nhà đầu tư tại VERIG  đều có khả năng thúc đẩy năng lúc quản lý tài chính để phát triển sản xuất kinh doanh. Cũng để đảm bảo nguồn vốn được huy động từ VERIG có tác dụng thiết thực trong việc phát triển doanh nghiệp bền vững thì tất cả các khách hàng vay tiền đều sẽ được trải qua các khóa huấn luyện tài chính bài bản và chuyên sâu từ VERCO. Từ đó nắm vững được kiến thức phát triển doanh nghiệp, sử dụng và quản trị nguồn vốn  có hiệu quả.

Verig biết khách hàng vay tiền là ai.

3.  VERIG™ luôn có các biện pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư

Để hạn chế rủi ro, mang lại hiệu quả tốt nhất cho các nhà đầu tư, hệ thống Verig Platform đẩy mạnh các công cụ:

+ Hệ thống đánh giá chấm điểm tín dụng khách hàng

+ Hệ thống đánh giá chấm điểm tín nhiệm khách hàng

+ Tư vấn bởi các chuyên gia từ VERCO Consultant

+ Các điều kiện để đảm bảo khoản vay.

VERIG™ luôn có các biện pháp hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư

Với những lợi ích, đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho nhà đầu tư, chú trọng phát triển doanh nghiệp của bên vay vốn từ đó tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp cũng nhau phát triển nhanh chóng. Đây là lý do lớn nhất khuyến các nhà đầu tư nên lựa chọn đầu tư thông qua VERIG để đảm bảo quyền lợi của chính mình.