Welcome To VERIG™ Portal
0869981699 support@verig.vn

Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư doanh nhân VERCO – VERIG™

VERIG™ do Công ty Cổ phần Tái cấu trúc Việt (VERCO) thành lập với mục tiêu giải quyết nút thắt về vốn và quản trị cho cộng đồng nhỏ và vừa, xây dựng cộng đồng  kết nối chặt chẽ, chia sẻ mọi nguồn lực giữa các Doanh nghiệp. VERIG™ là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tài chính xã hội phi nhân hàng hoạt động trên nền tảng công nghệ cao. VERIG Platform giải quyết các vấn đề về vốn và quản trị cho cho công đồng doanh nghiệp SMEs.

1. Sứ mệnh

VERIG™ Ecosystem – Hệ sinh thái VERIG được xây dựng trên nền tảng công nghệ VERIG™ Platform cho phép kết nối và chia sẻ các nguồn lực trong cộng đồng doanh nghiệp SMEs thông qua việc xây dựng thành công chuỗi cung ứng – chuỗi giá trị toàn cầu.

2. Tầm nhìn

  • 2025: VERIG™ trở thành công ty Số 1 trong lĩnh vực tài chính xã hội phi ngân hàng tại Việt Nam về độ phủ thương hiệu và khối lượng giao dịch, đảm bảo an toàn, minh bạch
  • 2030: VERIG™ trờ thành công ty tài chính xã hội phi ngân hàng TOP 5 khu vực Đông Nam Á +3 (ASIA +3). Mô hình hỗ trợ trực tiếp cho WorldBank, Unicef, các tổ chức phi chính phủ áp dụng cho SMEs trên toàn cầu

3. Chuỗi giá trị từ VERIG

  • Ứng dụng công nghệ để MINH BẠCH & AN TOÀN trong các giao dịch
  • Mạng lưới Verig (cổ đông) là cộng đồng tri thức
  • Định giá và đo lường giá trị doanh nghiệp theo thời gian thực (Real –time)
  • Tạo ra các CONTACT SPHERE và POWER TEAM.

4. USP

  • Sáng lập bởi cộng đồng doanh nhân VERCO.
  • Hoạt động chính thống được bảo trợ bởi hiệp hội VINASME.
  • Áp dụng cộng nghệ cao (Blockchain, AI…) xây dựng Verig Platform – 1 thành phố thông minh cho cộng đồng SME.
  • Verig – mô hình công ty tài chính xã hội phi ngân hàng hoạt động trên nền tảng công nghệ cao đầu tiên ở Việt Nam (Khách hàng cũng chính là cổ đông).

Với thế mạnh đó, VERIG™ đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn và trung dài hạn cho các doanh nghiệp, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu vay và cho vay của các Doanh nghiệp theo thời vụ – đảm bảo dòng chảy vốn linh hoạt giữa Doanh nghiệp thừa vốn và thiếu vốn cùng kỳ.